Monday, December 1, 2008

ಸುಳಿ

ಮನದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡೊಂದು ಮೂಡಿತು
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತದವಿಂದು ನಿನ್ನ ನೆನಪು ತಂದಿತು
ಕಳೆದು ಹೋದ ಚಿತ್ರಗಳು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಂಡಿತು
ಕನಸುಯೆಂಬ ತುಂಬು ದೋಣಿ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಮುಳುಗಿತು

No comments: