Friday, December 5, 2008

ಕನ್ನಡಿ

ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗೆ ಕಾಣುವ ಮುಖಾರವಿಂದ ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತ
ಕನ್ನಡಿಯೂ ಬಯಸಿತು ಆ ಮುಗ್ಧ ಚೆಹರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ
ಅಂತರಾಳದ ಸಿಹಿ-ಕಹಿಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಕೈಪಿಡಿಯಲಿ
ತೊಡಗೋಣ ಕೆಲ ಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಹಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲಿ

No comments: