Monday, December 8, 2008

ಹೃದಯ ವೀಣೆ

ನನ್ನ ಹೃದಯ ವೀಣೆಯನ್ನು ಮೀಟಿದವಳು ನೀನು
ನೀನು ಮೀಟಿದ ಸ್ವರವ ಕಲಿತು ಹಾಡಿದೆನು ನಾನು
ತಂತಿಯು ಮುರಿಯಿತು ನುಡಿಯಲು ವೀಣೆಯು ನಿಷಾದದಲಿ
ಬಿಕ್ಕುತಿಹುದು ಮುರಿದ ವೀಣೆ ನೋವ ತಿಂದು ವಿಷಾದದಲಿ

No comments: