Wednesday, April 12, 2017

ನಂಬಿಕೆ ಇರದ ಸ್ನೇಹವಿದ್ದರೇನು ಫಲ
ಮನಸೇಂಬ ಮರ್ಕಟಕೆ ಇತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಲ
ಇದ್ದರೆ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯು ತುಂಬಿದ ಸ್ನೇಹದ ಸಾಲ
ಬಂದೇ ತೀರುವುದೊಂದು ದಿನ ಅಂತಹದೊಂದು ಸಕಾಲ